Rodinný hotel a restaurace Myslivna - Třeboň

Hotel a ubytování Myslivna Třeboň, Třeboňsko

Hotel se  nachází v centru Třeboně a nabízí kompletní ubytování pro návštěvníky Třeboně a Třeboňska, včetně tradiční restaurace s bohatou nabídkou ryb z třeboňských rybníků a zvěřiny z honiteb v okolí Třeboňska.

Historie hotelu

Hotel Myslivna Třeboň stojí na místě bývalé Schwarzenberské věznice, pozdější obecní šatlavy založené roku 1673, v historické části města Třeboň, jejíž počátky sahají až do poloviny 12. století. Vlastníky města Třeboň byly tehdy významné šlechtické rody Rožmberkové, později odkoupili panství Schwarzenberkové. Rožmberkové vládli do počátku 17. století. V této době se novým sídlem Rožmberků stala Třeboň, a to zásluhou posledního potomka rodu Rožmberků Petra Voka, který byl donucen rozprodat dvě třetiny rodového majetku, ale i přesto Rožmberkové stále patřili k nejbohatší šlechtě.

Schwarzenberkové získali třeboňské panství roku 1660 jako svůj první trvalý majetek v Čechách. Postupně svůj majetek rozšířili o rozsáhlé polnosti a řadu nemovitostí nejen v Čechách, ale i v Rakousku a Německu, a před první světovou válkou patřili Schwarzenbergové k nejbohatším v Evropě. K oživení jinak poklidného života města došlo v polovině 19. století, kdy se Třeboň stala okresním městem. Významné změny v životě města nastaly po první světové válce, kdy byl v rámci první pozemkové reformy všechen schwarzenberský hospodářský majetek převeden na stát. Roku 1960 byl zrušen třeboňský politický okres a město obdrželo lázeňský statut.

Hotel Myslivna
© 2010 - 2021  All rights reserved.